بازاریابی سنتی

آیا بازاریابی سنتی هنوز کارآمد است؟ با ۷ ابزار اجرا آن آشنا شوید

هر کسب و کاری به دنبال این است که ارتقا پیدا کنه و به یک پایگاه مشتریان ثابت دست پیدا کند. ترویج کسب و کار با استفاده از تبلیغات یکی از روش‌هایی است که به هر شرکت در این راه کمک می‌کند. روش‌های مختلف تبلیغاتی عبارتند از روش‌های بازاریابی سنتی و روش‌های مدرن یا دیجیتال.

ادامه مطلب